Bez Klepki

Bez Klepki (Warszawa)

język/language: PL

[PL] Dwójka bez sternika. Esencja impro, czyli sceny dwuosobowe. Pierwsza zainspiruje drugą, druga trzecią, a potem być może bohaterowie niektórych z nich spotkają się w nowych miejscach i okolicznościach. Być może, bo przecież płyniemy w tej improwizacji bez sternika, scenariusza, bez reżyserii… Bez Klepki! Teatr Improwizowany Bez Klepki to ludzie, którzy poznali się i zakochali w impro w 2012 roku na wspólnych warsztatach. Jesteśmy w różnym wieku, zawodowo pochodzimy z odmiennych światów i jest nas w grupie prawie po równo – kobiet i mężczyzn. Specjalizujemy się głównie w dłuższych formach improwizacji scenicznej, choć także flirtujemy z grami. Wiemy na własnym przykładzie, jakie korzyści daje stosowanie zasad impro w życiu i biznesie, dlatego dzielimy się tymi doświadczeniami, prowadząc warsztaty otwarte oraz treningi dla firm.

[EN] Coxless pair. The essence of improv, i.e. two-person scenes. The first one will inspire the second, the second one will inspire the third, and then perhaps the heroes of some of them will meet in new places and circumstances. Perhaps, because we sail in this improvisation without a cox, a script, without direction… because we’re Bez Klepki! Bez Klepki Improvised Theatre is a group of people who met and fell in love with improv in 2012 during joint workshops. We are of different ages, workwise we come from different worlds and there is almost equal number of women and men in our group. We specialize mainly in longer forms of improvisation, although we also flirt with games. We know the benefits of applying improv principles in life and business from our own experience. This is why we share this knowledge by conducting open workshops and trainings for companies.

Skład/Members: Anna Łada, Monika Ozdarska, Karolina Staniszewska, Piotr Barański, Jacek Młynarczyk, Robert Oleszczuk, Marcin Klimczak, Adam Maliszewski

www.bezklepki.pl