Improwizowana Odyseja

Improwizowana Odyseja (Warszawa) & Improv Jam

język/language: PL

[PL] Improwizowana Odyseja – to światy, miejsca i ludzie. Podróż przez krainę abstrakcji i absurdu. Wszystko, co tworzymy na scenie jest w pełni improwizowane. Bez scenariusza. Bez przygotowania. Bez pardonu.

[EN] Improv Odyssey – that is worlds, places, and people. The journey through the land of abstraction and absurd. Everything we create on stage is fully improvised. Without script. Without preparation. Without any excuses.

Skład/Members: Igor Belczewski, Łukasz Zajączkowski

www.facebook.com/improv.odyssey