Instytut Teatralny

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – an institution that documents, promotes and animates Polish theatre scene. During festival it will host the seminar "Who's afraid of improv" that will discuss application of improv and ties between improvisation and theatre.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – państwowa instytucja kultury zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Podczas festiwalu odbędzie się tam seminarium pt. "Kto się boi improwizacji", która poruszy temat improwizacji stosowanej oraz więzi łączącej impro z teatrem.

Address/Adres: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa