Kino Muranów

Kino Muranów is an independent movie house with 2 238-seat rooms screening mainly European arty films, plus a cafe. During the festival it will serve as our main stage.

Kino Muranów to niezależne kino z dwiema salami na 238 miejsc i kawiarnią, wyświetlające głównie ambitne europejskie kino. W czasie festiwalu Kino Muranów posłuży jako główna scena festiwalu.

Address/Adres: ul. Gen. Andersa 5, 00-147 Warszawa