L et S DUET

L et S DUET (Gdańsk)

język/language: PL

[PL] Leszek Ludwicki – Od lat związany z teatrem. Kiedyś prawie zawodowy tancerz, dziś nadal najlepiej ruszający się facet na każdej imprezie. Występuje w teatrze Korkoro w Gdańsku. Impro poznał dzięki „W gorącej wodzie kompani”. Zapragnął tworzyć impro. Chodził na warsztaty do Róży i Wiolki. Uczestnik wielu festiwali, na których nie tylko grał, ale też brał udział w licznych warsztatach. Były członek grupy MOVIEmy, z którą wygrał 321 impro w Konstancinie. Zwyciężył również na Podaj Pagaj w tym roku. W MOVIEMy poznał swojego obecnego partnera z duetu. Jakub Suchy Suchecki – Absolwent Studia Aktorskiego LART. Występował w teatrach oraz w teatrze tańca. Jego pasją jest również Odyseja Umysłu – konkurs kreatywnego myślenia. Pracował w radiu. Był konferansjerem. Występował na scenach w USA i Rosji (akurat nie z impro, a odyseją). Student Wiedzy o Teatrze. Z impro związany od 3 lat. Były członek Moviemy oraz Krakowskiej grupy Pierwsza B. Wraz ze swoimi grupami zwycięzca 321 impro w Konstancinie oraz Podaj Wiosło 2017. Uczestnik licznych występów na festiwalach oraz scenach w Polsce. W Gdańsku wraz z Adamem z GIT-ów wskrzesił Improdżemy na wzór tych, które odbywają się w Krakowie. Również impro poznał na początku na warsztatach u Wiolii i Róży. Razem tworzą duet bratnich dusz. Rozumieją się bez słów oraz ufają sobie bezgranicznie. „Wiem, że jak gram coś nie tak, to wiem, że Leszek nas z tego wyciągnie” mówi Jakub Suchecki, wtóruje mu Leszek: „Mam tak samo”. Lubią się wrabiać na scenie. Ich ulubiona formuła to kompletny fristajl, otwarcie się na abstrakcje oraz dwuznaczności. Lubią grać formułę wymyślona przez Suchego. Tzw. „Tymbarki”. Są to kartki z kieszeni, ale zamiast kartek są tymbarki. Właśnie zakończyli swoje Tur de Poloń, czyli kilka występów po Polsce na przykład w Krakowie czy też Olsztynie. Zaczęli również projekt: „Granie z gwiazdami youtube”, aby zdobyć nowe pokolenie widzów. Grali z Gwiazdą kanału Jeleniejaja, czyli Piotrem Jeleniem.

[EN] Leszek Ludwicki – Years connection whit theatre. In old days almost professional dancer, now still the best moving man on the party. Perfroming in KorKoro theatre in Gdańsk. Hes first improv contact od thanks to „W gorącej wodzie kompani”. He dreamed about doing improv. He started to workshop whit Róża and Wiolka. Performer on many festivals, and taking there many workshops. Ex MOVIEmy with who he have won 321 impro in Konstancin. He won also on „Podaj Wiosło” on last year. In MOVIEmy he meet hes actuall duet partner. Jakub Suchy – Absolwent of LART acting studio. Performed in theatre and dance theatre. His passion is also Odyssey of the mind – Crative thinking competition. He worked at radio. Was an annoucer. Performed on USA and Russian scene (not impro but the odyssey). Theatrology student. Improvising from 3 years. Ex MOVIEmy and ex Pierwsza B. Together whit his groups won 321 impro in Konstancin and „Podaj Wiosło” 2017. Performer on many festivals and scene in Poland. Together whit Adam from GIT, started improv jams simmilar to those happening in Cracow. Improv started on Róża and Wiola workshops. Together they create a duet of soulmates. They understand eachother whitout words, completely trust in eachother. „If I play something wrong, I know that Leszek will get us out” says Jakub Suchecki and Leszek responding „I got the same feeling.” They like to sending logs eachother on the stage. They favourite form is complete freestyle, they are open on a abstracts and double meanings. They like to play form invented by Suchy „Tymbarki” this is simmilar to lines from a bag, but instead of lines written by the audience there are lines from under the cap of Tymbark. They just ended theirs Tur de Pologne, wich was a shows around Poland cities like Cracow or Olsztyn. They began their project „Playing whit YouTube stars” to get the Young crowd attention to improv. They played whit Piotr Jeleń from Jeleniejaja.

Skład/Members: Jakub Suchecki, Leszek Ludwicki

www.facebook.com/LetSDUET.impro