Partnerzy i patronat festiwalu

Organizatorzy:

Współfinansowanie:

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Partnerzy:

Patroni medialni: