SKLEJKA – dostrzegalnia improwizacyjna

SKLEJKA – dostrzegalnia improwizacyjna (Gdańsk)

język/language: PL

[PL] SKLEJKA – Dostrzegalnia improwizacyjna to platforma do realizacji pomysłów, miejsce spotkań ciekawych osób, scena z miejscem na każdą, najjaśniejszą cechę bądź umiejętność. Z założenia łączy różnych ludzi przy realizacji eksperymentalnych formatów.Każdy z nas spróbuje znaleźć dla siebie miejsce i pokazać to co najlepsze. A wszystko po to, aby stwarzać miejsce dla pozostałych. Całość w sosie z równowagi i balansu.

[EN] SKLEJKA – it’s a platform for the bringing ideas to life, a meeting ground for interesting people, a stage for showcasing your brightest talents and abilities. It is intended to bring together different people to create experimental performances. Each one of us will try to find a place for ourselves and show what we do best. Only when we accomplish that can we create a nurturing environment for others, fueling cooperation and balance.

Skład/Members: Witold Klonowski, Małgorzata Tremiszewska, Jakub Śliwiński

www.facebook.com/Dostrzegalnia-improwizacyjna-Sklejka-1912151215706144