Ula i Patryk Improwizują

Ula i Patryk Improwizują (Zielona Góra)

język/language: PL

[PL] Ula i Patryk Improwizują to coś. Powstało gdzieś i jakoś w dwóch głowach jednocześnie. Co ciekawe, dwie głowy znały się od 7 lat i miały okazje już w tym czasie spotkać się na scenie, a dopiero od niedawna grają razem. Razem, dla siebie, przeciw światu! Szczerze, naturalnie, od serca i prawdziwie. Eksplorując uczucia, emocje i wszystko inne, co wpadnie im do głowy.

[EN] Ula and Partryk Improvise it’s something. It was created somewhere and somehow in two heads simultaneously. Interestingly, the two heads have known each other for 7 years and had the opportunity to meet on stage already at that time, and only recently have they played together. Together, for themselves, against the world! Honestly, naturally, from the heart and truly. Exploring feelings, emotions and everything else that comes to their mind.

Skład/Members: Urszula Jurkiewicz, Patryk Cyplik

 

www.facebook.com/Ula-i-Patryk-Improwizują-512041632522885