Agnieszka Matan

Agnieszka Matan, an improviser, a cultural animator, a trainer at the Impro School. She co-runs Resort Komedii, loves Warsaw and old songs. At the Festival, she takes care about PR, media and communication.

Agnieszka Matan, improwizatorka, animatorka kultury, trenerka w Szkole Impro, współprowadzi Resort Komedii, uwielbia Warszawę i stare piosenki. Na Festiwalu zajmuje się komunikacja i promocją.