Alicja Sawicka

Alicja Sawicka is a cultural animator. The program director of Fama Festival (Świnoujście) and manager of Film and Art Festival Two Riversides (Kazimierz Dolny) and Zygmunt Haupt Festival (Gorlice). Doctor of Philosophy (University of Warsaw). She is studying at the School of Improv [polish: Szkoła Impro] in Warsaw.

Animatorka kultury. Dyrektor programowa Festiwalu Fama (Świnoujście), menadżer programowa Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (Kazimierz Dolny) oraz Festiwalu im. Zygmunta Haupta (Gorlice). Doktor filozofii (IF UW). Uczennica warszawskiej Szkoły Impro.