Anna Małek

Anna Małek is a producer and stage manager. The producer of Film and Art Festival Two Riversides (Kazimierz Dolny) and Zygmunt Haupt Festival (Gorlice). She has prodeced many concerts for television and cultural institutions in Poland. She cooperates with event agencies as a project supervisor.

Producentka i stage manager. Produkuje Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (Kazimierz Dolny) i Festiwal im. Zygmunta Haupta (Gorlice). Na swoim koncie ma wiele koncertów realizowanych dla telewizji i polskich instytucji kultury. Współpracuję z agencjami eventowymi jako supervisor projektów.