Krzysztof Wiśniewski

Krzysztof Wiśniewski – graduated from the Theatre Studies Department at The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. Co-founder and member of Klancyk. Affiliated with improv since 2006.

Absolwent Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, współzałożyciel i członek Teatru Improwizowanego Klancyk. Z improwizacją teatralną związany od kilkunastu lat.