Paweł Najgebauer

Paweł Najgebauer is an improviser in Klancyk and Hofesinka, instructor at Szkoła Impro, co-author of the warsawimprov.pl blog. Likes trees, dung beetles, bicycles, motorcycles and MMA. At the festival takes care of the international relations and the website.

Improwizator m.in. w Klancyku i Hofesince, instruktor w Szkole Impro, współautor na blogu warsawimprov.pl. Lubi drzewa, żuka gnojarza, jednoślady i MMA. Na festiwalu zajmuje się m.in. kontaktami międzynarodowymi i stroną internetową.