Forum naukowe / Academic forum

EN

The Warsaw Improv Festival in cooperation with SWPS University invite you to our upcoming academic forum “WE – innovative approaches to building community”. Together, we’ll be discussing how to create lasting connections in groups young and old using the principles of positive psychology and theatrical improvisation. The topic will be of particular interest to those involved in psychology, education of both children and adults, coaching, and training, and applied improvisation.

Click here for more information

PL

Warsaw Improv Festival we współpracy z Uniwersytetem SWPS zapraszają na forum naukowe „MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty”. 12 czerwca porozmawiamy o tym, jak obecnie można budować trwałe połączenie w grupach ludzi dorosłych i dzieci na bazie zasad psychologii pozytywnej i improwizacji teatralnej. Tematyką forum mogą być szczególnie zainteresowane osoby, które zajmują się psychologią, edukacją dzieci i dorosłych, coachingiem oraz stosowaną improwizacją teatralną.

Kliknij tutaj, aby dowiedzeć się więcej