Forum naukowe / Academic forum

[FOR ENGLISH PRESS HERE]

MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty

Warsaw Improv Festival we współpracy z Uniwersytetem SWPS zapraszają na forum naukowe „MY – innowacyjne formy budowania wspólnoty”. 12 czerwca porozmawiamy o tym, jak obecnie można budować trwałe połączenie w grupach ludzi dorosłych i dzieci na bazie zasad psychologii pozytywnej i improwizacji teatralnej. Tematyką forum mogą być szczególnie zainteresowane osoby, które zajmują się psychologią, edukacją dzieci i dorosłych, coachingiem oraz stosowaną improwizacją teatralną.

Forum odbędzie się 12 czerwca (10:00–14:30) w budynku Uniwersytetu SWPS. Udział w forum jest bezpłatny, obowiązują zgłoszenia mailowe. Prosimy o przesłanie maila do 7 czerwca na adres: media.wife@gmail.com.

Plan wydarzenia

10:10 – 10:40 WSTĘP DO DEBATY:

Applied Improvisation w polskiej akademii – tak, zróbmy to!
dr Adam Sobolewski i Arthur Janik (SWPS)

Czym jest Applied improvisation? Gdzie mają swoje zastosowanie techniki, narzędzia i wartości, które na co dzień są podstawą improwizacji teatralnej? Umiejętności improwizacji doskonale przekładają się na tworzenie wspierającego, twórczego, otwartego podejścia do pracy grupowej, budowania zespołu, rozwoju osobistego, czy kreatywności. Do tych tych o oraz wielu innych zastosowań improwizacji wprowadza nas Arthur Janik i dr Adam Sobolewski.

Adam Sobolewski: Psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR w trakcie szkolenia. Doświadczony nauczyciel akademicki. Entuzjasta teatralnych idei Witkacego i miłośnik poczucia humoru Kurta Vonneguta Jr.

Arthur Janik: Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Prowadzi badania dotyczące wpływu nastroju na zjawisko kreatywności w improwizacji teatralnej. Trenował w najsłynniejszych na świecie teatrach improwizacji, w tym Second City, iO, UCB i Annoyance. Jest absolwentem warszawskiej Szkoły Impro i dumnym członkiem rozwijającej się polskiej wspólnoty “impro”, występując zarówno po angielsku jak i po polsku.

10:45-12:15 PANEL 1: Pozytywna rewolucja? Jak mądrze budować relacje w pracy

Bezpieczne relacje, komunikacja bez przemocy, władza, która nie kojarzy się z wykorzystywaniem i krzywdą – to cechy zdrowego zespołu. Czy umiemy je budować? Jak można wesprzeć ten proces? Jak może w tym pomóc improwizacja i psychologia pozytywna?

Na te pytania odpowiedzą:

Paweł Najgebauer (Szkoła Impro, Groupmind) Improwizator, instruktor i autor skeczy. Absolwent kursów w teatrach: iO, Annoyance, Second City, UCB (USA). Występował na wielu scenach w Polsce oraz w Chicago, Nowym Jorku, Austin, Manili i Bremie. Prowadził warsztaty w całej Polsce, w Australii i na Filipinach. Współzałożyciel Szkoły Impro i Warsaw Improv Festival, współautor bloga warsawimprov.pl, książki „Duży pies nie szczeka”. W swojej działalności trenerskiej eksploruje możliwości wykorzystania technik improwizacji w negocjacjach i rozwiązywaniu konfliktów.

Dorota Wiśniewska-Juszczak (SWPS) Psycholog społeczny. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z władzą i przywództwem. Interesują ją zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki posiadania i podlegania władzy. Prowadzi badania nad konsekwencjami stosowania różnych strategii wpływu w relacji z osobami poddanymi władzy.Jako praktyk – trener i konsultant – specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów i komunikacji w ich obrębie. Jest autorką innowacyjnej metody pomiaru potencjału przywódczego menedżerów, akredytowanym trenerem Insights Discovery oraz trenerem najwyższego stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

Anna Szapert (Future Simple) Terapeutka, coach, trenerka i wykładowczyni akademicka. Współtworzy kolektyw edukacyjny Future Simple oraz program “Zawód Artystka – ćwiczenia z pracą”. Jest doktorantką na Uniwersytecie SWPS. Jej doświadczenie obejmuje pracę indywidualną, jak i grupową w różnorodnych organizacjach. Towarzyszy w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju, wzmacnianiu wewnętrznych zasobów i potencjału, projektuje i prowadzi procesy szkoleniowe. Uwielbia pracę z artystami i instytucjami kultury. Pasjonuje ją obszar psychologii twórczości i poszukiwanie innowacyjnych sposobów kompleksowego wspierania twórców i twórczyń.

Andrew Hefler (USA/Węgry) improwizator, wykładowca i trener improwizacji z Budapesztu. Improwizator, scenarzysta, komik i trener. Od kiedy w 1993 roku przeniósł się z Kaliforni do Budapesztu, skutecznie rozwija sztukę improwizacji na terenie Węgier. Andrew pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne aktorom, pisarzom, reżyserom i artystom. Pracuje z twórczymy środowiskami i sam prowadzi wiele projektów artystycznych.

Nora Palkovits (Węgry), Corvinus University of Budapest – trenerka, aktorka i psycholog z Budapesztu. Prowadzi warsztaty z improwizacji teatralnej. Od 13 lat zajmuje się improwizacją grupowej w obszarach rozwijania kreatywności oraz wsparcia psychologicznego. Jest główną członkinią Grund Theater i aktorką występującą gościnnie w Momentána Társulata. Od 3 lat pracuje jako psycholog specjalizująca się w kryzysie emocjonalnym.

Moderacja: Piotr Gasik – improwizator, trener Szkoły Impro, koordynator projektów w zakresie improwizacji stosowanej

12:45 – 14:30 PANEL 2: Komunikacja bez przemocy. Jak mądrze budować relacje w szkole

W tym panelu porozmawiamy, m.in. o metodach przeciwdziałania agresji i przemocy w środowisku dzieci i młodzieży oraz o roli dorosłych w tym procesie. Jaką receptę na tworzenie bezpiecznego środowiska pracy, edukacji i wspólnej zabawy mają doświadczeni improwizatorzy, nauczyciele, psychologowie i praktycy edukacji kulturalnej?

Poznajcie perspektywę zaproszonych gości:

Marzena Cypryańska-Nezlek (Uniwersytet SWPS) – Psycholog społeczny. Naukowo zajmuje się badaniami z zakresu porównań społecznych. Analizuje korzyści i straty, które niesie porównywanie się z innymi ludźmi oraz to, jak poczucie szczęścia zmienia się w zależności od tego, jak postrzegamy swój czas życia. Interesuje się psychologią filmu, uprzedzeniami i psychologią pozytywną (optymizm, poczucie szczęścia). W ramach realizowanych projektów naukowych analizuje wpływ różnych doświadczeń na zmiany w dobrostanie i osobowości, a także bada naturę sądów porównawczych w kontekście różnic międzykulturowych.

Katarzyna Lalik (Szkoła Impro) – Improwizatorka i pedagożka teatru, z wykształcenia aktorka i menedżerka kultury. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska – kurs improwizacji w IO West Theater w Los Angeles w 2017 r. Współprowadziła cykl warsztatów pedagogiczno-teatralnych dla edukatorów w ramach projektu “Pippi Pończoszanka” organizowanego przez Instytut Teatralny, cykl warsztatów „O!swój!” Teatru 21 oraz zajęcia dla dzieci m.in. kursy dla dzieci w Szkole Impro, warsztaty w ramach projektu “Improspekcja”, program “Kula Zabawula”, animacje teatralne w Łazienkach Królewskich, muzyczne improwizacje z Chórem Eksperymentalnym Gre Badanie, zajęcia w Domu Kultury Dorożkarnia (Studio Teatralne Start i Teatr Start).

Aneta Duda (Centrum Nauki Kopernik) – Pedagog, doradczyni zawodowa, trenerka personalna, absolwentka studiów z zakresu zastosowania treningu grupowego na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktorantka Uniwersytetu Humanistycznego SWPS na Wydziale Kulturoznawstwa. Od ponad 15 lat zajmuje się popularyzacją nauki w Polsce. Kierownik Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego: działu Laboratoria R&D Centrum Nauki Kopernik. Kieruje pracami dotyczącymi rozwoju nowych rozwiązań edukacyjnych
wspierających uczenie się.

David Stein (American School of Warsaw) – Od 11 lat uczy w American School of Warsaw w Konstancinie. Jest twórca ściezki teatralno-filmowej, w którym nauka improwizacji jest kluczowym elementem. Poza improwizacją David zajmuje się klaunadą, reżyseruje spektakle i musicale wiele dużych sztuk scenicznych oraz musical na uczelni. Raz w miesiącu uczy również tańca na rolkach w warszawskiej dyskotece Wrotkarnia Roller Disco. David i jego rodzina kochają Warszawę i wszystko, co ma do zaoferowania.

Kaisa Kokko – Improwizatorka, edukatorka z Finlandii. Głównym miejscem jej działalności są Helsinki – tam występuje, prowadzi warsztaty, ale obecnie jest zaangażowana w wiele międzynarodowych projektów. Podróżuje, uczy się i uczy innych, dzieląc się swoim doświadczeniem. Ma na koncie kilkaset warsztatów prowadzonych dla dorosłych i dla młodzieży. Bezpieczna atmosfera, którą tworzy na zajęciach, jest podstawą twórczej i kreatywnej pracy. Więcej informacji: www.kaisakokko.com

Moderacja: Agnieszka Matan – komiczka, improwizatorka, trenerka Szkoły Impro, koordynatorka projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Organizatorzy: Fundacja Klancyk, Szkoła Impro, Resort Komedii / Partnerzy: Kino Muranów, Uniwersytet SWPS, Wolskie Centrum Kultury, Dom Kultury “Włochy”, Dorożkarnia, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej / Patroni medialni: Warsawholic, Mówią Na Mieście, Co Jest Grane24, Improstrefa, Radio Kampus, Teatr dla Wszystkich, Weź mnie. Do teatru.

[ENG]

WE – Innovative approaches to building community

The Warsaw Improv Festival in cooperation with SWPS University invite you to our upcoming academic forum “WE – innovative approaches to building community.” Together, we’ll be discussing how to create lasting connections in groups young and old using the principles of positive psychology and theatrical improvisation. The topic will be of particular interest to those involved in psychology, education of both children and adults, coaching, and training, and applied improvisation.

The forum will be held on Wednesday, June 12th, 10:00-14:30 at SWPS University. Entry is free and open to al! To reserve a spot, please send an e-mail by June 7th to media.wife@gmail.com.

Agenda

OPENING (10:10-10:40): Applied Improvisation in Polish academia – Yes, let’s do it!

What is applied improvisation? How can we apply the core techniques, tools, and values of theatrical improvisation to everyday life? Improvisation skills perfectly translate into creating a supportive, creative, open-minded approach to group work, team building, personal development, and creativity. Arthur Janik and Adam Sobolewski will introduce us to these and many other applications of improvisation.

Adam Sobolewski (SWPS) psychologist, experienced in psychotrauma, and currently training in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapy. Experienced academic teacher, enthusiast of Witkacy’s theatrical ideas, and a fan of Kurt Vonnegut Jr.’s sense of humor.

Arthur Janik (SWPS) doctoral student in positive psychology researching emotions and creativity in the context of theatrical improvisation. He’s trained at the world’s top improv theaters including Second City, iO, UCB, and the Annoyance; trains at Szkoła Impro; and active is in Warsaw’s improv community, performing in both Polish and English. He believes improv’s philosophy of “Yes, and…” can save the world.

MORNING PANEL (10:45-12:15): A Positive Revolution? How to build relationships at the workplace wisely.

Safe relationships, nonviolent communication, authority that doesn’t bully or exploit – these are the traits of a healthy and functioning team. Do we know how to build them? How can we support this process? What roles can improvisation and positive psychology play?

PANELISTS

Paweł Najgebauer (Szkoła Impro / Groupmind) improviser, instructor, and sketch writer. An alum of America’s top improv theaters iO, the Annoyance, Second CIty, and UCB, he has performed on many stages in Poland and abroad in cities such as Chicago, New York, Austin, Manila, and Bremen. He has led workshops across Poland, Australia and the Philippines, and is a co-founder of Szkoła Impro and the Warsaw Improv Festival. He is a co-author of the blog warsawimprov.pl and the book “Duży pies nie szczeka”, as well as a coach with a focus on exploring the possibilities of using improvisation techniques in negotiation and conflict resolution.

Dorota Wiśniewska-Juszczak (SWPS) social psychologist whose academic work focuses on issues related to power and leadership, with a particular interest in the positive and negative consequences of possessing power. She conducts research on the consequences of applying various strategies of influence on those subject to authority. As a practitioner – trainer and consultant – she specializes in building effective teams and communication within them. She is the author of an innovative method of measuring the leadership potential of managers, an accredited Insights Discovery trainer, as well as a trainer of the highest degree of therapy focused on solutions.

Anna Szapert (Future Simple / SWPS) therapist, coach, trainer and academic lecturer. She co-founded the Future Simple educational collective as well as the “Profession Female Artist – work exercises” program. She is currently a doctoral student at SWPS, and her experience includes both individual and group work at various organizations. She is always in search of new directions for growth and development, and strengthening internal resources and potential; and designs and conducts training processes. She loves working with artists and cultural institutions, and is passionate about the field of creativity within psychology and the search for innovative approaches to supporting artists and creators in a comprehensive way.

Andrew Hefler (USA / Hungary) Budapest-based improviser, lecturer improv trainer, screenwriter and comedian. Ever since moving from California to Budapest back in 1993, he has been successful in developing improvisation as an art form in Hungary. In his work, he helps actors, writers, directors and artists develop their communication skills. He works in creative environments and leads many artistic projects himself.

Nora Palkovits (Corvinus University of Budapest) Experienced trainer, actress and psychologist who has been involved with improvisation for 13 years. She gives workshops both on theatrical and applied improvisation, and has been using improv techniques to entice creativity as well as ease mental difficulties in groups. Living in Budapest, she is a core member of Grund Theater, and a guest actress of Momentán Társulat. For the past three years, she has been working as a psychologist specializing in crisis.

Moderator: Piotr Gasik (Szkoła Impro / Groupmind) improviser, improv trainer, and coordinator of projects in applied improvisation.

AFTERNOON PANEL (12:45-14:30): Nonviolent Communication: How to build relationships at school wisely

In this panel, among other things we’ll be talking about methods to counteract aggression and violence among children and adolescents, and adults’ roles in this process. What is the recipe for creating a safe environment for work, education and play used by experienced improvisers, teachers, psychologists and practitioners of cultural education? Get to know the perspective our guests.

PANELISTS

Marzena Cypryańska-Nezlek (SWPS) Social psychologist specialising in research in the field of social comparisons. She analyzes the benefits and losses that come from comparing oneself with other people, as well as how happiness changes depending on how we perceive our time in life. She is interested in the psychology of film, prejudices, and positive psychology (optimism, happiness). As part of ongoing scientific projects, she analyzes the impact of different experiences on changes in well-being and personality; she also researches the nature of comparative judgments in the context of intercultural differences.

Katarzyna Lalik (Szkoła Impro) improviser and theatre pedagogue, with an educational background as actor and cultural manager. Recipient of the Ministry of Culture and National Heritage Young Poland scholarship – improvisation course at the IO West Theater in Los Angeles in 2017. She has co-led a series of pedagogical and theatrical workshops for educators as part of the “Pippi Longstocking” project organized by the Theatre Institut in Warsaw; workshop series “O!swój!” at Teatr 21; as well as classes for children for Szkoła Impro; the “Improspekcja” project; and the “Kula Zabawula” program. Other activities include theatrical events at Łazienka Park; musical improvisation with the Gre Badanie Experimental Choir; and classes at Dorożkarnia Cultural Center (START Studio Theatre and START Theatre).

Aneta Duda (Copernicus Science Centre / SWPS) pedagogue, career counselor, personal trainer, graduate in the field of group training at the University of Warsaw, and currently a doctoral student in cultural studies at SWPS. For more than 15 years now, she has dedicated her career to popularizing the sciences in Poland. She is manager at the Copernican Revolution Lab: department of R&D Laboratories at the Copernicus Science Centre in Warsaw, in charge of development of new educational solutions supporting learning.

David Stein (American School of Warsaw) teacher at the American School of Warsaw in Konstancin ever since moving from San Francisco with his wife 11 years ago. He created the middle school Theatre Arts and Video Production program at ASW and has made the study of improv a key component of the curriculum. In addition to improv, he studies clown and has directed multiple large cast plays and musicals at ASW. He also teaches roller skate dancing once a month at Warsaw’s Wrotkarnia Roller Disco. He and his family love Warsaw and all it has to offer.

Kaisa Kokko (Finland) improviser and educator based in Helsinki, where she performs and leads workshops though currently also involved in numerous international projects. Through her travels, she shares her experiences, using the opportunities to both learn from and teach others. To date, she has conducted several hundred workshops for both adults and young people. She is driven by the philosophy that the safe atmosphere she strives to create in her classes is the basis for creativity and creation. More information at www.kaisakokko.com.

Moderator: Agnieszka Matan (Szkoła Impro / Groupmind) comic, improviser, improv trainer at Szkoła Impro as well as coordinator of educational projects for children and young adults

Organizers: Fundacja Klancyk, Szkoła Impro, Resort Komedii / Partners: Kino Muranów, Uniwersytet SWPS, Wolskie Centrum Kultury, Dom Kultury “Włochy”, Dorożkarnia, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej / Media Patrons: Warsawholic, Mówią Na Mieście, Co Jest Grane24, Improstrefa, Radio Kampus, Teatr dla Wszystkich, Weź mnie. Do teatru.