Warsaw Improv Festival 2019 – apply now! / zgłoś się!

EN

[ENGLISH]

It's the 3rd edition of WIFe, international celebration of improvisational theatre, which consists of shows, workshops, mixer team and a format contest. Feel free to apply.

The deadline is May 10th 2019 (11:59pm).

Application forms are available here:
— OPEN SUBMISSIONS – zgłoszenia grupowe: www.bit.ly/wife2019-opencall.
— MIXER ENROLLMENT – zgłoszenia indywidualne: www.bit.ly/wife2019-mixer.

OPEN SUBMISSIONS include:
— PERFORMANCE SUBMISSIONS – small stage at Resort Komedii;
— FORMATS COMPETITION – main stage at Kino Muranów and free consultations with an instructor; 4 groups will present their performances; Audience Award (honorary: statuette, for spectacularity of the performance), Jury Award (financial: 2000 PLN gross, for the mechanics of the performance);
— IMPROVISATION WORKSHOPS: SCHOOLS AND TECHNIQUES – for improv groups; 5 workshop groups, fee: 30 PLN per person.

THE MIXER ENROLLMENT includes: WORKSHOPS (1 group, with an instructor, without payments) and PERFORMANCE (big stage at Kino Muranów).

Before applying please read the festival regulations: WIFE2019 REGULATIONS PL_EN

All issues should be communicated through e-mail:
— OPEN SUBMISSIONS – entry.wife@gmail.com;
— MIXER ENROLLMENT – workshops.wife@gmail.com.

3rd Warsaw Improv Festival will take place in June 10–16th 2019. Please follow our social media:

FB | www.facebook.com/WarsawImprovFestival
EVENT | www.facebook.com/events/641361432961275
INSTA | www.instagram.com/WarsawImprovFestival

PL

[POLSKI]

To już trzecia edycja WIFe, międzynarodowego święta improwizacji, które w swoim programie łączy spektakle, warsztaty, mikser i konkurs formatów. Zapraszamy Was do przesyłania zgłoszeń.

Termin mija 10 maja 2019 (23:59).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod poniższymi linkami:
— NABÓR OTWARTY – zgłoszenia grupowe: www.bit.ly/wife2019-opencall.
— NABÓR NA MIKSER – zgłoszenia indywidualne: www.bit.ly/wife2019-mixer.

NABÓR OTWARTY obejmuje:
— NABÓR SPEKTAKLI – mała scena w Resorcie Komedii;
— KONKURS FORMATÓW – duża scena w Kinie Muranów oraz bezpłatne konsultacje z instruktorem; 4 grupy zaprezentują swoje spektakle; Nagroda Publiczności (honorowa: statuetka, za widowiskowość spektaklu), Nagroda Jury (finansowa: 2000 PLN brutto, za mechanikę spektaklu);
— WARSZTATY IMPROWIZACJI: SZKOŁY I TECHNIKI – dla grup impro; 5 grup warsztatowych, obowiązująca opłata: 30 PLN od osoby.

NABÓR NA MIKSER obejmuje: WARSZTATY (1 grupa, z instruktorem, bez opłat) oraz SPEKTAKL (duża scena w Kinie Muranów).

Zanim wyślecie swoje zgłoszenie, zapoznajcie się z regulaminem festiwalu: WIFE2019 REGULATIONS PL_EN.

Wszelką korespondencję należy kierować na adresy e-mail:
— NABÓR OTWARTY – entry.wife@gmail.com;
— NABÓR NA MIKSER – workshops.wife@gmail.com.

3rd Warsaw Improv Festival odbywa się w dniach 10–16 czerwca 2019. Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych.

FB | www.facebook.com/WarsawImprovFestival
EVENT | www.facebook.com/events/641361432961275
INSTA | www.instagram.com/WarsawImprovFestival